RESPONSABLE DE L’ÀREA D’INSERCIÓ LABORAL/ PROSPECTOR/A LABORAL.

Publicada: jueves, 7 de marzo de 2019

Tornar a ofertes

Descripció


El lloc de treball de “Responsable de l’àrea d’inserció laboral / prospector/a laboral” té com a finalitat coordinar els programes d’orientació professional i d’inserció laboral així com l’equip de gestió per facilitar la contractació laboral de les persones beneficiàries i el foment de la responsabilitat social de les empreses.

Vacants


1

Contingut


PERFIL PROFESSIONAL

 • Titulació universitària en psicologia, educació social, pedagogia, o similar dins del camp social.
 • Valorable formació especialitzada en polítiques actives d’ocupació, orientació professional, intermediació i/o inserció laboral.
 • Experiència mínima demostrable de 2 anys en un lloc similar.
 • Valorable experiència professional en programes d’institucions públiques (programa d’orientació i acompanyament a la inserció, programes singulars, etc), privades (programa Incorpora, etc) o col·laboració publico-privada (programa Làbora).
 • Valorable experiència en programes de gestió: qBID, GIA, Galileu, etc.
 • Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement del tercer sector social, coneixement de la especialitat o àmbit d’intervenció que desenvolupa la entitat; coneixement dels sistemes de gestió transversals a la entitat, gestió de persones, planificació estratègica, coneixement del sector empresarial i coneixement d’aplicacions informàtiques especifiques pròpies de la activitat.
 • Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa, servei o actuació de la entitat; capacitat d’anàlisis del context intern i extern; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de comunicació; presa de decisions, autonomia i iniciativa; capacitat de negociació; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; gestió positiva del conflicte; empatia i assertivitat; orientació a resultats, treball en xarxa i anticipació.
 • Actituds: lideratge; responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; coherència i integritat; compromís amb la organització; equitat; objectivitat; iniciativa; tolerància a la frustració; talant positiu; tenacitat; paciència; gestió de l’estrès; capacitat de demanar ajuda i posar límits; acceptació de crítiques i indicacions.

FUNCIONS

 • Coordinar la implementació dels programes d’orientació professional, d’intermediació i d’inserció laboral, en base a les estratègies definides des de direcció social.
 • Coordinar l’equip de professionals de l’àrea d’acompanyament a la inserció.
 • Garantir que l’entitat compleix amb tots els requisits, normatives i demandes de les institucions públiques i privades, i preveure les accions necessàries per anticipar-se als canvis.
 • Conèixer els participants dels programes d’orientació i inserció i els seus perfils professionals, així com les seves competències per a una bona adaptació a les ofertes que es detecten.
 • Gestionar la documentació administrativa derivada de les accions de prospecció.
 • Gestió dels recursos disponibles per a la inserció (infraestructures, materials, etc).
 • Estudiar i analitzar el territori empresarial per conèixer els sectors industrials, les empreses existents i les ofertes laborals que es generen.
 • Diagnosticar què necessita el mercat laboral i les necessitats de formació de les empreses.
 • Coneixement de les polítiques actives d’ocupació.
 • Difondre els incentius i les bonificacions existents a la contractació dels col·lectius atesos per l’entitat.
 • Actuar com referent amb les empreses ja col·laboradores.
 • Gestionar pràctiques no laborals amb empreses col·laboradores.
 • Realitzar el seguiment de la contractació laboral amb la persona participant i/o l’empresa col·laboradora.
 • Dissenyar, planificar, dur a terme i avaluar accions de fidelització amb les empreses.
 • Estar al dia de les novetats i els recursos en matèria sociolaboral.
 • Coordinar-se amb altres professionals de la organització.
 • Col·laborar en altres programes o projectes de la entitat.
 • Respectar la confidencialitat de la informació que te i vetllar per la protecció de la informació personal de les persones beneficiàries.

CONDICIONS LABORALS


 • Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció.
 • Contracte de treball temporal d’un any de durada (fins 31 de desembre de 2019)
 • Període de prova de dos mesos.
 • Grup i categoria professional: C. Llicenciats
 • Lloc de treball: Responsable de l’àrea d’inserció laboral / prospector/a laboral
 • Jornada: 40 hores setmanals.

Localitat, Província


BARCELONA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados)

Permisos de Conduir


No se requiere ningún permiso.

Es requereix vehicle propi


No

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica..

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Local

Comparteix aquesta oferta